Zielona strefa - KMP Biała Podlaska

Zielona strefa

Zielona strefa

ZIELONA STREFA

 

 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. „

 

 Organy administracji publicznej podejmują działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.”

 

 

(art.1.ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt)

 

 

„Ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody”

„Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.”

 

(art. 2 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

 

 

 

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Jeżeli posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi, oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem lub zabronionych działaniach zmierzających do degradacji środowiska naturalnego to skontaktuj się z nami, dzwoniąc na numer 997, 112 lub wysyłając e-mail do właściwej terytorialnie jednostki Policji. W przypadku KMP Biała Podlaska prosimy pisać poniższy adres (w tytule proszę wpisać "Zielona strefa"):

 

rzecznik.kmpbialapodlaska@lu.policja.gov.pl


 

Najważniejsze akty prawne:

 

 

Ustawa o ochronie zwierząt
 

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971110724&type=3

 

Ustawa o ochronie przyrody:
 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/68ca5e6eea103f10726b2df8095b4405.pdf

 

 

Konwencja Waszyngtońska (CITES) z 1973 r.

 

www.mos.gov.pl/cites-ma