Sztab Policji - Wydział Sztab Policji - KMP Biała Podlaska

Wydział Sztab Policji

Sztab Policji

Naczelnik wydziału,

           Zastępca Naczelnika wydziału,

          w skład Wydziału Sztab Policji wchodzi:

1)              Zespół Dyżurnych,

2)              Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego

3)              Pomieszczenie Dla Osób Zatrzymanych,