Wydział Ruchu Drogowego - KMP Biała Podlaska

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

        Naczelnik wydziału,

       Zastępca Naczelnika wydziału,

       ZESPÓŁ KONTROLI

       ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA

      ZESPÓŁ PREZYDIALNY

      JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

      JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. FINANSÓW

      REFERAT ZAOPATRZENIA

      ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

      JEDNOOSOBOWE STANOWISKO POCZTA SPECJALNA

     ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

     JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. BHP.