Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu - KMP Biała Podlaska

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Naczelnik wydziału,

Zastępca naczelnika wydziału,

 

         W skład Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu wchodzi:

1)             Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy,

2)             Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,   

                Zespół do spraw przestępczości Nieletnich,