Kierownictwo - KMP Biała Podlaska

Kierownictwo

Kierownictwo

    

Komendant Miejski Policji  
tel. 47 814-1112

 insp. Wojciech Czapla

 


 

   I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji    

tel. 47 814-1124

mł. insp. Robert Winiarek

 


 

 

 Zastępca Komendanta Miejskiego Policji:
tel. 47 814-1126

kom. Mariusz Kononiuk

 

 

 

 

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
w sprawie skarg i wniosków
przyjmuje
w każdy poniedziałek w godzinach 14-17
w pozostałe dni w godzinach urzędowania.