Dopalacze - śmiertelne zagrożenie! - Aktualności - KMP Biała Podlaska

Aktualności

Dopalacze - śmiertelne zagrożenie!

Data publikacji 11.06.2018

W ostatnich dniach na terenie Polski odnotowano kilkanaście przypadków hospitalizacji osób, których stan wskazywał na zażycie groźnych dla zdrowia i życia substancji, tzw. dopalaczy. Policjanci ostrzegają: ich producenci i sprzedawcy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedaż najczęściej jest dokonywana poprzez sieć internetową. Apelujemy – nie kupuj i nie próbuj zażywać jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. To po prostu grozi śmiercią.

Dopalacze to śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Są to substancje uzależniające, powodujące szybkie i nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka.  Już jednorazowe zażycie może być początkiem nałogu.

Przypominamy, że producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się jedynie zyskiem, nie zwracając przy tym uwagi na ludzkie życie. Nieznane specyfiki są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. W ich składzie często znajdują się substancje niewiadomego pochodzenia. Może to powodować szereg różnych reakcji organizmu ze śmiercią włącznie. Sprzedaż dopalaczy odbywa się najczęściej za pośrednictwem internetu i funkcjonujących tam sklepów. Policjanci prowadząc postępowania blokują takie strony, by kolejne osoby nie były narażane na utratę życia bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.

Jeżeli mamy wiedzę na temat osób oferujących do sprzedaży dopalacze przede wszystkim poinformujmy o tym Policję – uchronimy w ten sposób innych przed poważnym niebezpieczeństwem, dzięki czemu możemy uratować komuś życie.

Niezależnie od działań Policji, ważnym jest przede wszystkim uświadomienie szczególnie młodym ludziom, że dopalacze to groźna trucizna i każde ich zażycie może wiązać się z poważnym, a nawet śmiertelnym ryzykiem. Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy gdy nas do tego namawia.

Przestrzegamy wszystkich przed zażywaniem tych niebezpiecznych substancji. Nie ma bezpiecznych dopalaczy!