Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa - Aktualności - KMP Biała Podlaska

Aktualności

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w województwie lubelskim od 14 września ubiegłego roku. Od tego momentu mieszkańcy naszego powiatu mogą sami zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Dzięki takiej współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo w powiecie. Dziękujemy i zachęcamy do dalszego korzystania z tego narzędzia.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności.  Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. To narzędzie interaktywne zostało uruchomione w województwie lubelskim w dniu 14 września 2016 r.  Pozwala ono na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Od tego dnia każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia czy podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Może też sprawdzić czy w jego okolicy zamieszkania jest bezpiecznie. Na mapie znajdują się informacje dotyczące wybranych kategorii przestępstw, a także zagrożeń w ruchu drogowym.

Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

Link: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Link: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html