Porozumienie podpisane - Aktualności - KMP Biała Podlaska

Aktualności

Porozumienie podpisane

Data publikacji 20.11.2017

Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk, Komendant Miejski Policji mł. insp. Grzegorz Pietrusik oraz Komendant Straży Miejskiej Artur Kozioł podpisali porozumienie o współpracy straży miejskiej i policji na terenie miasta Biała Podlaska. Dzisiejszy dokument szczegółowo określa zasady współpracy pomiędzy tymi służbami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom.

Dzisiaj o godz 10:00 w Urzędzie Miasta podpisane zostało porozumienie pomiędzy: Gminą Miejską Biała Podlaska reprezentowaną przez Prezydenta Miasta  Dariusza Stefaniuka, a Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej,  reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej mł. insp. Grzegorza Pietrusika. Dotyczy ono szerszej współpracy Policji ze Strażą Miejską.

Podpisane porozumienie pozwoli na zapewnienia sprawnej i skutecznej współpracy w zakresie wykonywania ustawowych zadań obydwu służb. Do najważniejszych obszarów wspólnej pracy policjantów i  strażników należeć będą, m.in. wspólne patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego, działania prewencyjne i porządkowe w trakcie zgromadzeń i imprez masowych, zabezpieczanie miejsc, w których popełniono przestępstwa i wykroczenia, współdziałanie w przypadku katastrof naturalnych czy awarii technicznych a także działania profilaktyczne na terenie szkół oraz wspólne szkolenia i ćwiczenia.

Porozumienie dotyczy także utrzymania stałej łączności i bieżącej wymiany informacji przez służby dyżurne i możliwość podjęcia działań interwencyjnych wspomagających jedną ze służb. A także wykorzystanie technicznych możliwości systemu kamer monitorigu miejskiego do ujawniania popełnionych przestępstw i wykroczeń jak też udział policjanta w bezpośredniej obserwacji obrazu monitoringu.


Potrzeba podpisania porozumienia jest tylko formalnością, ponieważ współpraca pomiędzy służbami trwa już od dawna. Dzięki podpisaniu porozumienia to już nie jest kwestia roboczych uzgodnień, ale formalna współpraca z precyzyjnie nakreślonymi  ramami, które mają na celu zapewnienie skutecznej  realizacji ustalonych celów i zadań.