Odprawa roczna bialskich policjantów - Aktualności - KMP Biała Podlaska

Aktualności

Odprawa roczna bialskich policjantów

Data publikacji 06.02.2020

Wczoraj w sali konferencyjnej KMP w Białej Podlaskiej odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy bialskich policjantów. W odprawie wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej insp. Wojciech Czapla wraz z Zastępcami i kadrą kierowniczą. Jednym z elementów odprawy była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie bialskiego garnizonu oraz kierunki działań na 2020 rok.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie insp. Robertowi Szewcowi przez  mł. insp. Krzysztofa Gdulę Naczelnika Wydziału Sztab Policji. Następnie głos zabrał pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej insp. Wojciech Czapla, który przywitał wszystkich uczestników.

Po tym I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej mł. insp. Robert Winiarek, podsumował rok pracy policjantów pionu kryminalnego. Pan Komendant omówił wyniki osiągane w poszczególnych kategoriach podkreślając wysoki poziom wykrywalności przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie. Dalsza część odprawy dotyczyła pracy policjantów pionu prewencyjnego. Tą tematykę referował Zastępca Komendanta kom. Mariusz Kononiuk odnosząc się do poziomu uzyskiwanych rezultatów pionu prewencji oraz ruchu drogowego. Pan Komendant prezentował też działania profilaktyczne realizowanie przez bialską jednostkę. Podkreślił również rolę debat społecznych, jako bezpośrednią formę kontaktu z lokalną społecznością.

Po tym głos zabrał Komendant insp. Wojciech Czapla, który omówił dział logistyczno-kadrowy oraz podsumował wyniki osiągnięte przez KMP wraz z podległymi komisariatami. Podziękował za duże zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli policjanci i pracownicy w pracę w 2019 roku podkreślając kierunki działań na 2020 rok.

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej za osiągnięte wyniki oraz wysoki poziom pracy, które przekładają się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Omówił inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku m.in. otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji w Wisznicach oraz plany inwestycyjne na rok bieżący. Podkreślił też, że praca policjantów bialskiej komendy  jest widoczna i przekłada się na wysokie wyniki całego garnizonu lubelskiego.